Bella Everything

Problem z posiadaniem własnego miejsca w internetowej czasoprzestrzeni leży – w moim przypadku – w odwiecznej sprzeczności pomiędzy niechęcią do osobiemówienia, a mówieniuorzeczach pragnieniu. Może dlatego tytuły wpisów nie zdradzają ich zawartości, a żadna wyszukiwarka nie połączy niepodpisanego zdjęcia z adresem mojej strony?  Lubię, że jestem tu, ale nie ma mnie jakby.  Najchętniej – zamiast słowami – posługiwałabym […]